Kia whakahii tatou ki ngaa awa o Waikato

Pride in our Waikato rivers

Plants planted over the last 5 years

47,785

2019

38,735

2018

41,768

2017

58,375

2016

32,034

2015